Činnosti

Čo Vám ponúkame:
Činnosti vykonávané firmou IMPULZ LIGHT spol. s r. o.

       
– Montáž, oprava, údržba a výstavba verejného osvetlenia miest a obcí
– Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V bez nebezpečenstva výbuchu
– Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V s nebezpečenstvom výbuchu
– Montáž, oprava, údržba bleskozvodných zariadení
– Odborné skúšky a prehliadky elektrických zariadení do 1000V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu, i s nebezpečenstvom výbuchu
– Výroba elektrických zariadení – rozvádzače nízkeho napätia do 200A do objektov bez nebezpečenstva výbuchu
– Poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce – elektrické zariadenia
– Práce s vysokozdvižnými montážnymi plošinami do výšky 22m, MP13, MP18, MP22, prenájom plošín s obsluhou
– Veľkoobchod, maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
– Oficiálny distribútor svetelnej techniky zn: PHILIPS